ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Περιεχόμενα

 1. Χαρακτηριστικά της HELLENIC AIOLOS COURIER
 2. Υπηρεσίες που παρέχει η HELLENIC AIOLOS COURIER
 3. Πολιτική ποιότητας της HELLENIC AIOLOS COURIER
 4. Ατομική Σύμβαση με το Χρήστη Υπηρεσιών της HELLENIC AIOLOS COURIER
 5. Οροι μεταφοράς της HELLENIC AIOLOS COURIER
 6. Ελλειψη ευθύνης της HELLENIC AIOLOS COURIER
 7. Λοιπές ρυθμίσεις
 8. Ταχυδρομικά αντικείμενα μη αποδεκτά-απαγορεύσεις από την HELLENIC AIOLOS COURIER
 9. Διαδικασία επίλυσης διαφορών
 10. Διαχείριση των απαράδοτων αντικειμένων

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ «HELLENIC AIOLOS COURIER»
Η εταιρεία υπό τον διακριτικό τίτλο «HELLENIC AIOLOS COURIER» λειτουργεί από το 1991. Η πλήρης επωνυμία της είναι «ΜΟΥΛΝΤΗΣ COURIER SERVICES IKE». Ο παρακάτω Πίνακας δίνει όλες τις βασικές πληροφορίες για την εταιρεία «HELLENIC AIOLOS COURIER». Η «HELLENIC AIOLOS COURIER» έχει αδειοδοτηθεί με την, προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, με Γενική Άδεια Ταχυδρομικών υπηρεσιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, (ΕΕΤΤ) με αριθμό 15 – 040.

HELLENIC AIOLOS COURIER
ΛΕΒΕΝΤΗ 5 & ΛΕΒΙΔΙΟΥ, 121 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τηλ: 210 – 52.20.039
Fax: 210 – 52.20.229
Web site: www.aioloscourier.gr

O Σκοπός της Eταιρίας Σύμφωνα με το Καταστατικό της είναι:

1.Η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (COURIER) και γενικότερα ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, η παραλαβή, συγκέντρωση, ταξινόμηση, αποστολή και παράδοση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με κάθε μέσο, εγγράφων, επιστολών, μικροδεμάτων, αξιογράφων, τραπεζογραμματίων και λοιπών αντικειμένων επείγουσας διαβίβασης.

2.Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως υπηρεσιών μεταφοράς μέσω αέρος, θάλασσας ή ξηράς στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό με τη χρήση κάθε μεταφορικού μέσου εμπορευμάτων ή αγαθών.

3.Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως υπηρεσιών εξυπηρέτησης μεταφορών εντός ή εκτός των συνόρων της χώρας.

4.Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως αντικειμένων ή υπηρεσιών, συμπληρωματικών των αναγκών του πελατολογίου της εταιρείας.

5.Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοικητικής, τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης καθώς και υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου φυσικών ή νομικών προσώπων για την επίτευξη του σκοπού της.

6.Η παροχή υπηρεσιών αποθηκεύσεων, και διανομών εμπορευμάτων τρίτων (logistics).

7.Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων μέσω διαδικτύου καθώς και η παροχή υπηρεσιών είσπραξης και πληρωμής χρημάτων για λογαριασμό τρίτων.

8.Γενικότερα και στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού η άσκηση κάθε συναφούς δραστηριότητας και η παροχή κάθε υπηρεσίας η οποία είναι πρόσθετη ή επικουρική, αναγκαία ή σκόπιμη προς τους παραπάνω σκοπούς, καθώς και η επιχείρηση και εκτέλεση κάθε πράξης, σύμβασης ή σχετικής συναλλαγής παρεπίπτουσας ή συμπληρωματικής για την επίτευξη σκοπών, ως π.χ. της είσπραξης και πληρωμής αντικαταβολών.

Για να επιτευχθεί δε ο σκοπός αυτός η Εταιρεία μπορεί:

αα) Να εδρεύει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

ββ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο,

γγ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή δραστηριότητα.

Ειδικότερα χαρακτηριστικά της Επιχείρησης:

Η «HELLENIC AIOLOS COURIER» κατατάσσεται στις μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο των ταχυμεταφορών. Σε συνεργασία με αντιπροσώπους καλύπτει σχεδόν όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Μεταφορικά Μέσα:

Το δίκτυο της «HELLENIC AIOLOS COURIER» διαθέτει περίπου 35 Οχήματα και 60 Δίκυκλα. Επιπλέον η HELLENIC AIOLOS COURIER συνεργάζεται με αεροπορικές, ακτοπλοϊκές και χερσαίες εταιρείες μεταφορών προκειμένου να πραγματοποιεί τις μεταφορές της κατά το δυνατόν συντομότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

ΑΡΘΡΟ 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ  Η « HELLENIC AIOLOS COURIER »

Η «AIOLOSCOURIERSERVICE » παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς ταχυδρομικών αντικειμένων με προορισμό τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν τη διακίνηση των αποστολών, καθώς και άλλες πρόσθετες υπηρεσίες όπως αγορά, αντικαταβολή κλπ. Ειδικότερα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά αυτών παρουσιάζονται παρακάτω:

Α. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
Διακίνηση εγγράφων ή δεμάτων εντός της ίδιας πόλης με παραλαβή από τον Αποστολέα και παράδοση στον Παραλήπτη εντός της ίδιας εργάσιμης ημέρας.

Β. ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ:
Διακίνηση εγγράφων ή δεμάτων εντός της ίδιας πόλης με παραλαβή από τον Αποστολέα και παράδοση στον Παραλήπτη την επόμενη εργάσιμη εντός της ίδιας πόλης.

Γ. ΑΠΟ ΠΟΛΗ ΣΕ ΠΟΛΗ:
Διακίνηση εγγράφων ή δεμάτων από πόλη σε πόλη, με παράδοση σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες αναλόγως του χρονικού συνδυασμού μέσων μεταφοράς. Στις περιπτώσεις Απομακρυσμένων ή Δυσπρόσιτων προορισμών οι ανωτέρω χρόνοι επεκτείνονται επιπλέον από 1 έως 2 εργάσιμες ημέρες.

Στο παρόν εγχειρίδιο ως εργάσιμες ημέρες νοούνται οι ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 18:00.

Δ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΖΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ:
Παραλαβή και διανομή μαζικών αποστολών εγγράφων και δεμάτων είτε εντός της ίδιας πόλης είτε από πόλη σε πόλη, σε συμφωνημένο με τον Αποστολέα χρονικό περιθώριο παράδοσης.

Ε. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
Παραλαβή ή Παράδοση Σαββάτου: Παραλαβή ή Παράδοση αποστολών την ημέρα του Σαββάτου έπειτα από συμφωνία με τον Αποστολέα.

Ζ. Αποστολές με Διαδικασία Αντικαταβολής: Παράδοση αποστολών που συνδυάζεται με την είσπραξη ποσού Αντικαταβολής (μετρητά ή επιταγές) από τον παραλήπτη, προς απόδοση στον Αποστολέα.

Η. Παράδοση με Δέσμευση Ώρας: Παράδοση αποστολών εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος της ημέρας έπειτα από συμφωνία με τον Αποστολέα.

Θ. Ασφάλιση Αποστολών: Όλες οι αποστολές εσωτερικού είναι αυτόματα ασφαλισμένες μέχρι του ποσού των 60 Ευρώ για έγγραφα και μέχρι του ποσού των 100 Ευρώ για δέματα (αποστολές εσωτερικού) ή μέχρι το εκάστοτε αντίστοιχο σε Ευρώ ποσό των 100 δολαρίων ΗΠΑ για αποστολές εξωτερικού. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσθετης ασφαλιστικής κάλυψης διακινούμενων αποστολών αξίας έπειτα από συμφωνία με τον Αποστολέα.

Ι. Παραλαβή Προκηρύξεων Διαγωνισμών: Παραλαβή προκηρύξεων Διαγωνισμών από την υποδειχθήσα Υπηρεσία και παράδοση στον εντολέα/παραλήπτη

Κ. Αποστολές με Διαδικασία Αγοράς: Αγορά αντικειμένου κατ’εντολή και για λογαριασμό του Πελάτη και παράδοση στον εντολέα/παραλήπτη.

Λ. Αποστολές με Διαδικασία Είσπραξης: διεκπεραίωση είσπραξης (μετρητών ή αξιογράφων) κατ’εντολή και για λογαριασμό του Πελάτη και παράδοση στον εντολέα/παραλήπτη.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

1.1 International Express (Επείγουσα Διακίνηση)

Η συντομότερη δυνατή ημέρα παράδοσης.

 • Διακίνηση Αποστολών Εντός & Εκτός Ευρώπης.
 • Παράδοση κατά την Επόμενη Εργάσιμη Ημέρα στις μεγαλύτερες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στις Ανατολικές Πολιτείες της Αμερικής.
 • Διακίνηση ανά τον κόσμο Αεροπορικώς.

Προσοχή: Ακριβείς χρόνοι παράδοσης διαμορφώνονται από τον Τ.Κ. του προορισμού και συμπεριλαμβάνονται στον τιμοκατάλογο του εξωτερικού, (περιοχές – ζώνες χρόνοι παράδοσης).

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Εισαγωγή Αποστολών

Εντολή Παραλαβής από Εξωτερικό, σε συνεννόηση με το κεντρικό customer service της AIOLOSCOURIERSERVICE.

Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. – ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (Track & Trace):

Η «AIOLOSCOURIERSERVICE » έχει αναπτύξει Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού των ταχυδρομικών αντικειμένων (Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.). Το Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. είναι ένα σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού που περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. τον αριθμό ταυτοποίησης (αριθμός ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ – voucher) του ταχυδρομικού αντικειμένου,
  2. την ημερομηνία παραλαβής της αποστολής,
  3. την ημερομηνία και ώρα παράδοσης της αποστολής,
  4. τα στοιχεία των Αποστολέα και Παραλήπτη,
  5. το βάρος της αποστολής,
  6. και τέλος όλα τα κομβικά σημεία που μεσολαβούν από την παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου από τον Αποστολέα έως και την παράδοσή του στον Παραλήπτη.

Όλα όσα σχετίζονται με τη διακίνηση μιας αποστολής -από την παραλαβή μέχρι και την παράδοση. Σύντομα θα μπορούν να αναζητηθούν από τον χρήστη στη σχετική ιστοσελίδα της εταιρείας www.aioloscourier.gr.

ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Η «HELLENIC AIOLOS COURIER» δημοσιοποιεί με σαφήνεια ακριβείς και ενημερωμένους
τιμοκαταλόγους παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο μέσω της ιστοσελίδας της www.aioloscourier.gr. Όσο και στους τιμοκαταλόγους

Οι κατάλογοι παρουσιάζονται στους Πίνακες:
1. εντός Πόλης
2. Επαρχίας (από Πόλη σε Πόλη)
3. Εξωτερικού

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ «AIOLOS COURIER SERVICE»
Οι Πελάτες της «HELLENIC AIOLOS COURIER» μπορούν να απευθύνονται στο δίκτυο Καταστημάτων της, στις ακόλουθες ώρες:
1) Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 π.μ. μέχρι 6 μ.μ.
Για παραγγελίες, αιτήματα ή παράπονα οι Πελάτες μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, τηλ: 210-52.20.039, fax: 210-52.20.229, email: [email protected]

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ «AIOLOS COURIER SERVICE»
Η «HELLENIC AIOLOS COURIER» έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πιλοτικά σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001.

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ «HELLENIC AIOLOS COURIER»
Κάθε διακινούμενη αποστολή συνοδεύεται από Συνοδευτικό Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. voucher) της «HELLENIC AIOLOS COURIER» όπου δηλώνονται ευκρινώς από τον Αποστολέα – ο οποίος έχει και την πλήρη ευθύνη σύνταξης των σωστών στοιχείων, τα πλήρη στοιχεία του ιδίου, του Παραλήπτη, η ημερομηνία και ώρα παραλαβής, καθώς και οι υπηρεσίες που επιθυμεί.

Η σύνταξη του (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ voucher). και η ανάληψη της διακίνησης από τη «HELLENIC AIOLOS COURIER», πιστοποιεί την κατάρτιση ατομικής σύμβασης μεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών και της εταιρείας «HELLENIC AIOLOS COURIER» και αποδεικνύει την αποδοχή των γενικών όρων ανάληψης μεταφοράς από τα εμπλεκόμενα μέρη. Στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. προσδιορίζονται τα παρακάτω:

 • τα μη αποδεκτά αντικείμενα καθώς και τα αντικείμενα που απαγορεύεται η μεταφορά τους σύμφωνα με Διεθνείς, Εθνικές και Ευρωπαϊκές συμβάσεις,
 • το δικαίωμα της επιχείρησης να μην παραλαμβάνει προς διακίνηση αντικείμενα εφόσον ο Αποστολέας αρνηθεί την επιθεώρηση τους από εκπρόσωπο της επιχείρησης,
 • οι όροι ασφαλιστικής κάλυψης του ταχυδρομικού αντικειμένου, και τα ποσά αυτής,
 • οι αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, απώλεια και φθορά αντικειμένων και οι προθεσμίες εντός των οποίων μπορεί να τις διεκδικήσει ο χρήστης, κατ’ ελάχιστο σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 29030/816/2.6.2000 (ΦΕΚ 683/Β΄),
 • οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ευθύνεται η ταχυδρομική επιχείρηση,
 • ο τρόπος διαχείρισης ανεπίδοτων ταχυδρομικών αντικειμένων, και
 • η διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ επιχείρησης και χρήστη.

Ο Αποστολέας αναθέτοντας τη διακίνηση της αποστολής του στη «HELLENIC AIOLOS COURIER » αποδέχεται τους όρους μεταφοράς της «HELLENIC AIOLOS COURIER» τόσο για
τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του εντολέα, κυρίου ή κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εταιρεία αναλαμβάνει την διακίνηση μαζικών αποστολών όπου η διακινούμενη αποστολή συνοδεύεται από απλοποιημένο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., στο οποίο δεν αναγράφονται οι Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταφοράς.

Εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική συμφωνία, η «HELLENIC AIOLOS COURIER» έχει την υποχρέωση επίδοσης του αντικειμένου στη διεύθυνση του Παραλήπτη και σε τρίτο πρόσωπο, σε περίπτωση απουσίας του Παραλήπτη. Στην παράδοση ο Παραλήπτης αναγράφει ευκρινώς το όνομα του, την ημερομηνία και ώρα παραλαβής και υπογράφει στη φορτωτική.

Η ευθύνη της «HELLENIC AIOLOS COURIER» για τις μεταφερόμενες αποστολές παύει να ισχύει την στιγμή της παράδοσης της εκάστοτε αποστολής στον Παραλήπτη. Η υπογραφή του Παραλήπτη με την αναγραφή των στοιχείων παράδοσης πάνω στο αντίγραφο του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ αποτελεί σαφή απόδειξη του ορθού της παράδοσης.

Όλες οι διακινούμενες από την «HELLENIC AIOLOS COURIER» αποστολές παρακολουθούνται και εντοπίζονται ηλεκτρονικά σε όλα τα στάδια της μεταφοράς τους μέσω Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α.. Η «HELLENIC AIOLOS COURIER» διατηρεί πληροφορίες διακίνησης μέσω Ε.Σ.Π.Ε.Τ.Α. καθώς και αρχείο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή για έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης της αποστολής. Η «HELLENIC AIOLOS COURIER» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παραδώσει την αποστολή σύμφωνα με τα συνήθη χρονοδιαγράμματα διακίνησης.

Η «HELLENIC AIOLOS COURIER» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που προκαλείται από τυχόν καθυστερήσεις, πέραν των όσων ορίζονται στο Άρθρο 9 των όρων και προϋποθέσεων ανάληψης ταχυμεταφοράς.

Αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις ανάληψης μεταφοράς είναι οι εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 5.Όροι & Προϋποθέσεις Ανάληψης Μεταφοράς Εγγράφων & Δεμάτων από την «HELLENIC AIOLOS COURIER»
Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της «HELLENIC AIOLOS COURIER», ο Αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Ο οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος – εκπρόσωπος, αντιπρόσωπος, πράκτορας, συνεργαζόμενη εταιρία, ή υπάλληλος της «HELLENIC AIOLOS COURIER», ο Αποστολέας ή Παραλήπτης- δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 1: Το Αποδεικτικό Παραλαβής – Παράδοσης Δελτίο Ταχυμεταφοράς (ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ) της «HELLENIC AIOLOS COURIER» είναι έντυπο μη διαπραγματεύσιμο και ο Αποστολέας αναγνωρίζει ότι συμπληρώθηκε από αυτόν ή από την «HELLENIC AIOLOS COURIER» για λογαριασμό του. Ο Αποστολέας δηλώνει και αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των υπό μεταφορά αγαθών.

Επίσης, δηλώνει ότι με το παρόν αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους μεταφοράς της «HELLENIC AIOLOS COURIER» τόσο για τον εαυτό του όσο και υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου του εντολέα, κυρίου ή κατόχου, των υπό μεταφορά αγαθών.

ΑΡΘΡΟ 2: Η «HELLENIC AIOLOS COURIER» δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, να προβεί σε έλεγχο του περιεχομένου της αποστολής την οποία αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει. Επιπλέον έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή του αντικειμένου, εφόσον ο Αποστολέας αρνηθεί τον έλεγχο αυτού. Η «HELLENIC AIOLOS COURIER» έχει το δικαίωμα να διακόψει τη διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτό εμπίπτει στα μη αποδεκτά από την «HELLENIC AIOLOS COURIER» Ταχυδρομικά Αντικείμενα ή όταν ο Αποστολέας για οποιονδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα για τη διεκπεραίωση στοιχεία ή τέλος αν δεν έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές.

ΑΡΘΡΟ 3: Η «HELLENIC AIOLOS COURIER» έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την παράδοση κάθε είδους το οποίο μεταφέρει, προκειμένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από την εν λόγω μεταφορά ή προγενέστερες (ναύλοι-δασμοί-φορτωτικές κλπ), μέχρι να εξοφληθεί πλήρως.

ΑΡΘΡΟ 4: Η «HELLENIC AIOLOS COURIER» αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αποστολών με χρέωση της αμοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω αμοιβής για οποιονδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της «HELLENIC AIOLOS COURIER» αναλαμβάνει ο Αποστολέας.

ΑΡΘΡΟ 5: Η «HELLENIC AIOLOS COURIER» διεκπεραιώνει κάθε είδους αποστολή (πχ. αγορά, αντικαταβολή κλπ.) και με μη έγγραφη εντολή (πχ. ηλεκτρονική, τηλεφωνική). Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόμενου ως αποστολέα στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ..

ΑΡΘΡΟ 6: Καταβολή αποζημίωσης για πλημμελή παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών
1.Καθορίζει κατ’ αποκοπή αποζημίωση για πλημμελήπαροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τους παρόχους ταχυδρομικών  υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής ή Ειδικής Άδειας προς τον χρήστη στις εξής περιπτώσεις:

α. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου ενός φακέλου, το οποίο φέρει μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής, καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 50 € και μέγιστη αποζημίωση 70 € και επιστροφή του ταχυδρομικού τέλους

για τη συγκεκριμένη αποστολή.

β. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου δέματος καταβάλλεται ελάχιστη αποζημίωση 100 € και μέγιστη αποζημίωση 400 € και επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή.

γ. Για αποδεδειγμένη απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή του περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου καταβάλλεται αποζημίωση ίση με το ποσό της δηλωθείσας αξίας και επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος για τη συγκεκριμένη αποστολή.

δ. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου με μονοσήμαντα ορισμένο αριθμό αποστολής και δέματος καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της αποζημίωσης για απώλεια ή ολική κλοπή ή ολική καταστροφή.

ε. Για αποδεδειγμένη μερική απώλεια ή μερική κλοπή ή μερική καταστροφή περιεχομένου φακέλου ή δέματος με δηλωμένη αξία/ασφαλισμένου καταβάλλεται αποζημίωση ίση με την πραγματική αξία της απώλειας ή κλοπής ή καταστροφής, με την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της δηλωθείσας αξίας.

στ. Εάν ένα δέμα ή ένα ταχυδρομικό αντικείμενο ταχυμεταφορών επιστραφεί και η αιτία της μη επίδοσής του είναι άγνωστη, ο αποστολέας δικαιούται επιστροφή των ταχυδρομικών εξόδων.

ζ. Για αποδεδειγμένη καθυστέρηση επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών, πέραν του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος, καταβάλλεται αποζημίωση ίση με 6 € για κάθε μέρα καθυστέρησης

και για την περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει το πενταπλάσιο του συμφωνημένου χρόνου επίδοσης, επιπλέον επιστροφή του καταβληθέντος ταχυδρομικού τέλους για τη συγκεκριμένη αποστολή, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αποζημίωσης δεν υπερβαίνει τα 100 €.

η. Η αποζημίωση για ηθική βλάβη συμπεριλαμβάνεται στα προαναφερθέντα ποσά, ενώ η συνεπαγόμενη απώλεια κέρδους δεν αποζημιώνεται.

Β. Επιπλέον, ορίζονται τα εξής:

α. Οι πάροχοι ταχυδρομικών υπηρεσιών μπορούν να συμφωνήσουν με τους χρήστες μεγαλύτερο ποσό κατ’ αποκοπή αποζημίωσης.

α. Σε πολλαπλή αποστολή, όπου αποστέλλονται πολλά ταχυδρομικά αντικείμενα προς έναν παραλήπτη και που εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο τυγχάνει διαφορετικής αντιμετώπισης και αποζημιώνεται ξεχωριστά.

β. Οι αποζημιώσεις των ανωτέρω περιπτώσεων καταβάλλονται στον αποστολέα ή αν αυτός παραιτηθεί των δικαιωμάτων του, στον παραλήπτη του ταχυδρομικού αντικειμένου.

γ. Η αποζημίωση καταβάλλεται το αργότερο εντός περιόδου 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης καταβολής αποζημίωσης.

δ. Η απώλεια ή η κλοπή ή η καθυστερημένη επίδοση απλών ταχυδρομικών αντικειμένων δεν γεννά δικαίωμα αποζημίωσης.

 

ΆΡΘΡΟ 6: ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ HELLENIC AIOLOS COURIER
H HELLENIC AIOLOS COURIER δεν ευθύνεται για ολική ή μερική καταστροφή στις εξής περιπτώσεις:

 1. Εκτάκτου ανάγκης, τις οποίες οι επιχειρήσεις δεν μπορούσαν να προβλέψουν ούτε να αποφύγουν. Στις περιπτώσεις αυτές, επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος.
 2. Αποδεδειγμένων εγκληματικών ενεργειών στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων. Στις περιπτώσεις αυτές,

επιστρέφεται το καταβληθέν ταχυδρομικό τέλος.

 1. Λόγω της ιδιαίτερης ευπαθούς φύσης του περιεχομένου του ταχυδρομικού αντικειμένου ή δέματος, όπως ιδίως τρόφιμα με ημερομηνία λήξης και φάρμακα,
 2. Αποδεδειγμένης αμέλειας του αποστολέα, όπως ιδίως ακατάλληλη συσκευασία, λανθασμένη περιγραφή του αντικειμένου και ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία του παραλήπτη.
 3. Αποστολών, των οποίων το περιεχόμενο εμπίπτει σε απαγόρευση διακίνησης ή κατοχής για τον αποστολέα και/ή τον παραλήπτη.
 4. Αποστολών, το περιεχόμενο των οποίων κατάσχεται ή καταστρέφεται από τις αρμόδιες Αρχές,
 5. Ο παραλήπτης δεν έχει ενδιαφερθεί για παραλαβή του ταχυδρομικού αντικειμένου για διάστημα άνω των 6 μηνών,
 6. Ο παραλήπτης παραλαμβάνει το αντικείμενο και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών δεν έχει εκφράσει επιφύλαξη.

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ο κατά τα ανωτέρω περιορισμός της αποζημίωσης με την χορήγηση κατ’ αποκοπήν αποζημίωσης καταλαμβάνει κάθε απαίτηση του χρήστη που απορρέει από την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, είτε από σύμβαση είτε από αδικοπραξία, και δεν ισχύει, εάν η παράβαση της συμβατικής υποχρέωσης ή η αδικοπραξία ανάγεται σε δόλο του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του.

Ο πάροχος ταχυδρομικών υπηρεσιών απαλλάσσεται σε κάθε περίπτωση από οποιαδήποτε ευθύνη εξ οιασδήποτε αιτίας σχετικά με πλημμελή εκπλήρωση ταχυδρομικών υπηρεσιών εφόσον δεν έχει υποβληθεί από το χρήστη σχετική απαίτηση εντός έξι (6) μηνών από την κατάρτιση της ταχυδρομικής σύμβασης.

Ο Εντολέας/Αποστολέας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών του, μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η «HELLENIC AIOLOS COURIER», επιβαρυνόμενος με το ανάλογο κόστος ασφάλισης που ανέρχεται σε 1% επί της ασφαλιζόμενης αξίας (αποστολές εσωτερικού) και 1% επί της ασφαλιζόμενης αξίας (αποστολές εξωτερικού). Η ασφαλιζόμενη αξία πρέπει να δηλώνεται στο προκαθορισμένο πεδίο ασφάλισης του ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ και να δύναται να επιβεβαιωθεί από σχετικά νόμιμα παραστατικά. Για αποστολές αξίας άνω των 3.000 Ευρώ η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας (γραπτής μέσω FAX) με την εταιρεία. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Εντολέας/Αποστολέας προβεί στην ασφάλιση των μεταφερόμενων με την «HELLENIC AIOLOS COURIER» αντικειμένων σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία της δικής του επιλογής (πέραν δηλαδή της ασφαλιστικής κάλυψης που του παρέχει η «HELLENIC AIOLOS COURIER» με την παρούσα σύμβαση), η ευθύνη της «HELLENIC AIOLOS COURIER» – συνολικά έναντι του Εντολέα/Αποστολέα και επομένως και της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και οιουδήποτε άλλου τρίτου – δεν θα υπερβαίνει τα ποσά που ρητά έχουν συμφωνηθεί και περιγράφονται ανωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, ο Εντολέας/Αποστολέας ή τρίτος δηλώνει και εγγυάται στην «HELLENIC AIOLOS COURIER» ότι στην ασφάλιση έχει συμπεριληφθεί ο όρος παραίτησης του αναγωγικού δικαιώματος της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του μεταφορέα, είναι δε υπεύθυνος έναντι της «HELLENIC AIOLOS COURIER» για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί από τη μη αναγραφή του ανωτέρου όρου στην ασφαλιστική κάλυψη.

Αυτόδηλο τυγχάνει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή από την «HELLENIC AIOLOS COURIER» οποιουδήποτε ποσού αποζημίωσης είναι η με αποδεδειγμένη ευθύνη της «HELLENIC AIOLOS COURIER» καταστροφή, απώλεια ή κλοπή του αντικειμένου.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
Η «HELLENIC AIOLOS COURIER» δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων: Ιατρικές Συνταγές – ΠαραπεμπτικάΧρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας – Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή – Ωρολόγια Χρυσά – Κοσμήματα – Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα – Αρχαιότητες – Έργα Τέχνης – Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ Αλληλογραφία/Φίλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) – Αλλοιώσιμα Τρόφιμα – Φυτά – Ναρκωτικά – Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές, Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη Οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό Υλικό και Γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/ και Εθνικής νομοθεσίας. Η «AIOLOSCOURIERSERVICE » δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.

Κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο ζυγίζεται/ ογκομετρείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και επ΄αυτού του βάρους γίνεται η τιμολόγησή του ανεξαρτήτως από την δήλωση βάρους του αποστολέα. Η χρέωση κάθε αποστολής υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ του πραγματικού και ογκομετρικού.

Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να επιδοθεί στον παραλήπτη ή να επιστραφεί στον αποστολέα, τότε παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής του, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του διμήνου το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του, κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την εταιρεία. Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100 ευρώ , οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η διαδικασία επίλυσης διαφορών περιλαμβάνει τα εξής διακριτά στάδια:

Φιλικός Διακανονισμός: Έγγραφη επικοινωνία του χρήστη με τη «HELLENIC AIOLOS COURIER» προκειμένου να επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς μεταξύ των δύο μερών, εντός των προβλεπομένων στον ΧΥΚ ή και με την σύμφωνη γνώμη των μερών.

Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών: Οι διαφορές που μπορεί να αναφύονται ανάμεσα στους χρήστες και στην «HELLENIC AIOLOS COURIER», μπορούν να επιλύονται σε επόμενο στάδιο και από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Έπειτα από αίτημα του χρήστη η εταιρεία συγκροτεί την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών η οποία αποτελείται από μέλη της επιχείρησης και εκπρόσωπο των καταναλωτών ενώ στις συνεδριάσεις μπορεί να παρίσταται ή να εκπροσωπείται από ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ο χρήστης. Η εταιρεία ενημερώνει τον χρήστη για τον τόπο και το χρόνο των συνεδριάσεων της Επιτροπής και για το δικαίωμά του να υποβάλει γραπτό υπόμνημά του σε περίπτωση που κωλύεται να παραστεί. Οι χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφόσον το επιθυμούν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, εντός χρονικής περιόδου 6 μηνών από την κατάθεση του αποστελλόμενου αντικειμένου.

Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης της οποιασδήποτε διαφοράς από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών μεταξύ των συμβαλλομένων, τότε αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΔΟΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η «HELLENIC AIOLOS COURIER» λαμβάνει μέριμνα για όλες τις περιπτώσεις ταχυδρομικών αποστολών που δεν κατέστη δυνατή η παράδοσή τους για οποιαδήποτε αιτία. Σε πρώτο στάδιο προβαίνει σε έγγραφη ειδοποίηση (ειδοποιητήριο) προς τον Παραλήπτη και επιστροφή της αποστολής στο χώρο της εταιρείας. Σε ένα δεύτερο στάδιο γίνεται προσπάθεια για δεύτερη ή και περισσότερες προσπάθειες παράδοσης σε συνεννόηση με τον Παραλήπτη ή/και τον Αποστολέα. Τελικά, εφόσον καταστεί αδύνατη η παράδοση της αποστολής στον Παραλήπτη, η «HELLENIC AIOLOS COURIER» επιστρέφει την αποστολή στον Αποστολέα με χρέωση ίση του αρχικού ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή της. Να τονισθεί ότι και στις περιπτώσεις άρνησης του εκάστοτε Παραλήπτη να παραλάβει μια αποστολή, η εν λόγω αποστολή θα επιστρέφεται στον Αποστολέα με χρέωση ίση του αρχικού ποσού που καταβλήθηκε για την αποστολή της.

Όταν το ταχυδρομικό αντικείμενο δεν είναι δυνατόν, για κάποιο λόγο, να επιδοθεί στον παραλήπτη ή να επιστραφεί στον αποστολέα, τότε παραμένει για έξι (6) μήνες από την τελευταία αποτυχημένη προσπάθεια επίδοσής του, στις αποθήκες της εταιρείας με έξοδα του αποστολέα. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, το αντικείμενο θεωρείται οριστικά ανεπίδοτο και ακολουθείται διαδικασία καταστροφής του κατόπιν συντάξεως σχετικού πρακτικού καταστροφής από την εταιρεία.
Από την παραπάνω διαδικασία εξαιρούνται τα αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα ή έχει δηλωθεί από τον αποστολέα ότι έχουν αξία μείζονα των 100,00 ευρώ , οπότε αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ.

Για αποστολές αξίας άνω των 3.000 Ευρώ η διακίνηση και η ασφαλιστική κάλυψη των αποστολών μπορεί να γίνει μόνον κατόπιν επικοινωνίας και ειδικής συμφωνίας (γραπτής μέσω FAX) με την εταιρεία. Η αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης επίδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου (όταν δεν οφείλεται σε ανωτέρα βία), δε δύναται να υπερβαίνει την αποζημίωση που καταβάλλεται για απώλεια μη ασφαλισμένων αποστολών, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 8, 8.1 και 8.2 των όρων και προϋποθέσεων ανάληψης ταχυμεταφοράς από τη «HELLENIC AIOLOS COURIER».